Pressrelease: Sunds Fibertech förstärker företagsstrukturen och öppnar nytt Teknologicenter i Timrå

 

SUNDS FIBERTECH har på kort tid etablerat sig som en pålitlig leverantör av processutrustning och service för den globala fiberboardindustrin. Företaget har det senaste året framgångsrikt lanserat flera produkter med fokus på energiåtervinning och rening av utsläpp.

 

Marknaden stödjer företagets tillväxtmål då det globala behovet av fiberboardskivor stadigt ökar, vilket leder till att nyinvesteringar sker i nya och befintliga fabriker. Användandet av fiberboardskivor ökar av flera anledningar.  Detta beror delvis  på ett ökat hållbarhetstänk dvs optimera användandet av  naturens resurser, dels att fiberboardskivor, typ MDF, är ett kostnadseffektivt och bra material att använda för byggnationer och möbeltillverkning.

 

Sunds Fibertech har det senaste året haft en ökad orderingång. En anledning till den ökade orderingången är flera större ordrar från Kina där miljö och rening av utsläpp är i fokus.

 

Sunds Fibertech tar nu nästa steg och har bildat ett moderbolag Sunds Fibertech Group AB. Sunds Fibertech AB blir dotterbolag tillsammans med det nystartade företaget Sunds Ingenjörer AB. Sunds Ingenjörer AB kommer att tillhandahålla spetskompetens inom konstruktion, process och automation med fokus på industrier och tillverkande företag i regionen.

 

Det senaste årets starka tillväxt har också inneburit flera nyanställningar.  Sunds Fibertech stärker ni sin organisation med följande förändringar:

 

Lars Eklund har från 1:a oktober anställts som VD för Sunds Fibertech Group. Lars kommer från Valmet och har mer än 30 års erfarenhet från flera seniora ledningsbefattningar. Lars kommer också att gå in som delägare i företagsgruppen.

 

Marcus Mattsson har från 1:a oktober anställts som VD för Sunds Ingenjörer AB med uppgiften att bygga ett team av erfarna ingenjörer. Marcus har en stark bakgrund från processindustrin, bl.a. från Valmet, med lång erfarenhet från fiberboardtillverkning. Marcus kommer senast från en ledande befattning inom Firefly med försäljningsansvar för UK, Kina och Indien.

 

Kenth Eklund fortsätter som VD Sunds Fibertech, och som delägare i företagsgruppen.

I och med expansionen har Sunds Fibertech Group flyttat till nya anpassade lokaler i Timrå. Sunds Fibertechs Teknologicenter i Timrå möjliggör ytterligare expansion vilket innebär att rekryteringen av ett antal nyckelroller inom process, automation och projektledning kommer att påbörjas omgående.

 

“Vi är glada att Sunds Fibertech väljer Timrå för etablering och expansion. I Timrå sätter vi företagen först så vi ska göra allt för att deras fortsatta expansion ska ske så smidigt som möjligt”, säger Ewa Lindstrand kommunstyrelsens ordförande.

 

Med dessa förändringar har Sunds Fibertech etablerat en plattform för att ytterligare stärka företagets marknadsposition, fokus ligger på tillväxt genom bästa tänkbara kundservice.

 

För mer information, vänligen kontakta:

 

Kenth Eklund, VD
Sunds Fibertech AB
Epost: kenth.eklund@new.sundsfibertech.com
Tele: 070-6165863

 

Eller

 

Lars Eklund, VD
Sunds Fibertech Group
Epost: lars.eklund@new.sundsfibertech.com
Tele: 070-6268228